Logo

Når bredde blir en spisskompetanse

Du kjenner deg sikkert igjen. Du leter etter en kandidat til en gitt jobb, men det blir stadig vanskeligere beskrive hvilke kvalifikasjoner kandidaten bør ha. Arbeidslivet er i konstant endring, og det gjør også at kravene til de ansatte endrer seg.

En av hovedgrunnene til at arbeidslivet ser annerledes ut i dag enn tidligere, er teknologi og nye arbeidsmetoder. Det er lett å tenke at man alltid trenger de samme typen egenskapene til samme typen jobber, men når teknologien og metodene endrer seg, endrer også menneskets rolle seg.

Slik har det for så vidt alltid vært. Men i dag skjer endringene raskere enn noen gang, og det stiller ekstra store krav til de som skal rekruttere.

Jeg leste en spennende artikkel i Stavanger Aftenblad i forrige uke. Den var en kommentar til en rapport fra SINTEF Digital som tar for seg hvordan digitaliseringen påvirker akademikeryrkene. Altså yrkene som tradisjonelt krever lengre utdanning. Jeg anbefaler å lese hele artikkelen her Stavanger Aftenblad . I følge rapporten er det seks egenskaper som gjør en kandidat ekstra attraktiv for arbeidsgiverne:

Teknologiforståelse, formidlingsevne, sosial interaksjon og emosjonell intelligens, kreativitet, evne til å jobbe tverrfaglig, sterk fagkompetanse og kritisk refleksjonsevne.

Den felles årsaken til at disse egenskapene er ekstra viktige i dag, er altså digitalisering. Joda, jeg vet digitalisering har blitt et buzzword. Men det blir et buzzword av en grunn. Det betyr at det angår oss og er viktig for oss. Digitalisering har skjedd gjennom mange tiår og omfatter i dag nær sagt alle sektorer. Det kan gjelde opplagte områder som styring av komplekse prosessanlegg, til noe litt mindre opplagt nyttige som for eksempel barbermaskiner på nett.

I alle tilfeller handler det om å bruke informasjonsteknologi til å innhente, behandle og forstå store mengder data fra ulike kilder. Og naturligvis konvertere denne dataen til kunnskap, og bruke den til å jobbe smartere og sikrere.

Det ligger i menneskets natur alltid å søke å oppnå mer med mindre innsats. Parallelt med at vi utvikler nye løsninger til å håndtere tradisjonelle oppgaver, endres gjenværende arbeidsoppgaver for arbeidstakerne. Sånn har det alltid vært, og i Ambio tror vi det alltid vil lønne seg å spille på lag med teknologien.

Menneskene blir ikke mindre viktigere med digitalisering. Snarere tvert i mot. For oss som hodejegere har det i hvert fall aldri vært viktigere å forstå hvordan den menneskelige ressursen kan utnyttes bedre i samspill med ny teknologi. Dybdekunnskap om spesifikke fagområder vil aldri gå av moten, men vi ser at kundene våre i større grad etterspør kandidater med en større helhetlig forståelse.

I dagens arbeidsliv kan det se ut som bredde har blitt den nye spisskompetansen. Det er vel verdt å merke seg, både for de som skal rekruttere, og for de kandidatene som er ute etter jobb. Det å ha en forståelse for sitt eget fagfelt inn i en større sammenheng, gjør kanskje at man ser muligheter man ellers ikke ville ha sett. Med allsidighet blir man mer verdifull for bedriftene.

I min bransje har digitalisering rent teknisk gjort oss bedre i stand til å håndtere og søke gjennom store datasett, som for eksempel CVer. Det har også gitt oss mange nye verktøy for å analysere de ulike kandidatene. Men digitalisering er ekstra viktig fordi våre kunder trenger personell med andre typer kvalifikasjoner og holdninger enn før.

Det du kan forvente av oss i Ambio er at vi identifiserer denne typen kandidater, de som både er brede og spisse på en gang, og på den måten klarer å rekruttere framtidens moderne arbeidstaker med stor presisjon. Alle som skal ansette må lese CVer på en helt annen måte enn før og i større grad se ansettelser i sammenheng. Slik sørger vi for at den samlede kompetansen til medarbeiderne best mulig tjener bedriftens formål.

Alt dette høres krevende ut, men vi tror det gir et mer konkurransedyktig næringsliv og samtidig enda mer allsidig og spennende jobber for mange av søkerne.