Logo

Vi digger det digitale og elsker det analoge

I Ambio var vi raske til å legge om driften vår da koronakrisen traff oss midt i ansiktet i Mars 2020. Vi har digitalisert deler av bemanningsprosessen, først og fremst det som går på avtaler og kontrakter, både med kunder og med kandidater. Disse digitale verktøyene har vi allerede brukt i mange år, men nå har de fått en enda mer sentral plass i hverdagen. De er gode og effektive verktøy, og vil fortsette å være viktige, enten vi har en pandemi eller ikke.

Vi kunne sikkert snakket masse om fortreffeligheten til digitale løsninger, som mange andre gjør. Men i Ambio tror vi også på at nyansene kommer bedre fram i en analog verden.

Det som er like viktig for oss i dag som tidligere, ja, faktisk kanskje enda viktigere, er møtet med menneskene. Lite eller ingenting kan erstatte den menneskelige faktoren i rekrutteringsarbeidet. Så lenge vi tar smittevernregler på alvor, er det fortsatt mulig å gjennomføre møter ansikt til ansikt.

Selv om økt bruk av digitale plattformer og mindre reising er positivt på så mange måter, streber vi fortsatt etter å bli kjent med menneskene. For å gjøre en god jobb,  trenger vi å få et korrekt inntrykk av kunden eller kandidaten – og de trenger å få et troverdig bilde av hvem Ambio er.

I vår bransje ser jeg for meg at det vil være vanskelig å vurdere kandidatenes egnethet uten at man på et tidspunkt har ekte blikk-kontakt, uten å kunne vurdere kroppsspråk eller holdninger. Vi må se, forstå og lese hele mennesket, og det igjen danner grunnlaget for å bygge gjensidig tillit og lojalitet.

Det vil ikke minst være veldig vanskelig å finne kandidaten med det ekstra glimtet i øyet, eller personligheten som skiller seg fra resten av søkerne.. Derfor er vi opptatt av å fortsatt legge til rette for gode samtaler, ansikt til ansikt, med alle mennesker vi samarbeider med.

I hvor stor grad en er tilpasningsdyktig er en egenskap som vil avgjøre hvor godt man håndterer uforutsette utfordringer. Men i Ambio har ikke vårt fokus vært å kun «komme oss gjennom koronakrisen». Vi er bare opptatt av å være den beste partneren for våre kunder og den beste veilederen for våre kandidater til enhver tid. Den ambisjonen gjelder uansett om pilene peker rett til himmels eller om vi står med begge beina i en krise.