Hvor blir mennesket av i møtet med mytene?

Hvor blir mennesket av i møtet med mytene?

Myter blir myter av en grunn, og i bemanningsbransjen ser de ut til å være usedvanlig seiglivede. Valgkampen 2021 er en god anledning for å ta livet av mange av dem.