Logo

Nytt kurs fra Ambio PEOPLE: ONBOARDING

God onboarding lønner seg

Ansettelsesprosessen er ikke over når kontrakten er signert. Da starter nemlig en annen og like viktig fase; onboardingsprosessen. Den hjelper bedriften til å få maksimalt ut av nyansettelsen så fort som mulig og gir den ansatte en best mulig start på sin nye karriere.

De fleste av oss liker å ønske gjester velkomne på en god måte, eller bli tatt godt imot når vi er på besøk. En god mottakelse legger grunnlaget for en god fortsettelse. Det gjelder de fleste sammenhenger i livet – også i arbeidslivet. Det er lett å se for seg at måten man blir tatt imot på ved en ny arbeidsplass, kan ha innvirkning på både arbeidsinnsats og på hvor lenge en står i jobben.

Vi ser at i dagens arbeidsmarked, hvor det er kamp om riktig kompetanse og gode hoder, er det utrolig viktig å få til den gode mottakelsen. Vi ser oftere nå enn før at nye medarbeidere faktisk slutter før de har begynt. Derfor er det viktig å få på plass gode rutiner for oppfølging fra signering av kontrakt mens den nye medarbeideren er i oppsigelsestid, og til han/hun starter i jobben, samt de første 6-12 månedene. Forskning viser at virksomheter som tar i bruk formell onboarding lykkes bedre enn andre med å beholde sine nye medarbeidere.

Vi i Ambio PEOPLE gleder oss derfor stort over at vi endelig kan invitere deg til vårt helt nye Onboardingkurs 1. september, i våre lokaler i Fabrikkveien på Forus. Kurset passer for alle som har en rolle i forbindelse med onboarding av nye kolleger, både medarbeidere og ledere, og som vil være med å sikre en vellykket prosess.

Måten bedriften din håndterer onboardingsprosessen på, sier mye om hva slags arbeidsplass bedriften din ønsker å være. En systematisk og godt gjennomtenkt onboardingsprosess signaliserer at bedriften har et bevisst forhold til å ta vare på de ansatte og utvikle selskapet på en best mulig måte.

Og nettopp det å se at bedriften anstrenger seg og engasjerer seg i å få hun eller han til å lykkes, er betryggende for kandidaten. Har man en god onboardingprosess, har man trolig også andre gode prosesser for å følge opp de ansatte.

Vi vet at arbeidssøkere i dag stiller stadig høyere krav til bedriftene, på alle områder, også når det gjelder måten de blir tatt imot på. Dette gjelder ikke minst i tider med lav arbeidsledighet, som nå. God onboarding er derfor et konkurransefortrinn. Ingen har råd til å ikke ha en god onboardingprosess. Det er for mye som står på spill.

Onboarding er viktig for oss i Ambio PEOPLE, fordi den er med på å sikre at den nyansatte føler seg velkommen, inkludert og ivaretatt. Og vi registrerer med glede at det er mye fokus på onboarding for tiden. Vi leser mye om det, og det er mye snakk om det i HR-fora. Flere og flere bedrifter har blitt bevisste på verdien som ligger i en god onboardingprosess. Og flere og flere kandidater har det som ett av sine vurderingskriterier.

Onboardingsprosessen sørger for at kandidaten raskt blir trygg på arbeidsmiljøet og nye kolleger, blir kjent med arbeidsoppgaver og får nødvendig opplæring – og gleder seg til å begynne i den nye jobben. Hvis en ikke gjør en god onboardingprosess, eller ikke i det hele tatt, så kan konsekvensen være at en mister den nyansatte og må starte fra begynnelsen av.

Det å ha en god onboardingprosess er for oss en naturlig forlengelse av en god rekrutteringsprosess. I tillegg til kursing tilbyr Ambio PEOPLE også å gjøre onboardingen for selskap som ikke har kompetanse eller kapasitet til å gjøre det selv.

Vi har et spesielt godt utgangspunkt, fordi vi kjenner kandidaten og kunden godt fra før og vet hva som skal til for at vedkommende skal føle seg ønsket og velkommen i ny jobb. Vi kan ta ansvar for hele onboardingsprosessen og jobber da tett på bedriften og kandidatene for å gi de nyansatte en best mulig start.